Jako za první republiky

Zažijte na vlastní kůži atmosféru první republiky

Až do konce tohoto roku je doplňkem expozice knihařství malá výstava. Osobitým způsobem připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky. 

Uvidíte tu umělecky svázané knihy, psané našimi prezidenty nebo vyzdvihující význam našeho národa. Přitom se ocitnete v místech, která stále vypadají téměř stejně jako za první republiky. V té době tu také ty krásné vazby knih vznikaly. Celé muzeum nabízí bezprostřední pohled do života řemeslnické rodiny na malém městě před sto lety. Zůstalo tu zařízení pokojů nebo kuchyně, předměty denní potřeby, rodinné fotografie.

Návštěva u nás může být poutavým doplňkem školní výuky.

Poznáte tu, že období od roku 1918 bylo pro české knihařství opravdu „zlatým věkem“. Knihy byly v té době základním nástrojem pro šíření národního uvědomění a kultury. Proto knihařské řemeslo mělo velký význam pro utváření mladého československého státu. Výstavka ke 100.výročí založení naší republiky

2018-12-02T18:52:23+00:00 27.11.2018|