Historie Rožďalovic v nové knize

Příspěvek k poznání Rožďalovic

Dne 23.listopadu 2018 v 17 hodin u nás proběhne při příležitosti zahájení vánoční výstavy prezentace nové knihy o našem městě “Proměny Rožďalovic 1945–1963”. V ní autor Viktor Dobrev na základě dostupných pramenů mapuje historii našeho města od sklonku druhé světové války až do počátku 60. let. Kniha je doplněna řadou dobových snímků a dokumentů.
Zároveň bude prezentován dotisk oblíbené knihy Josefa Horáka „Rožďalovice na přelomu století“. Knihy budou k zakoupení u nás v muzeu.

2018-11-08T21:51:05+00:00 8.11.2018|