Historie Rožďalovic v nové knize

Příspěvek k poznání Rožďalovic

Dne 23.listopadu 2018 v 17 hodin u nás proběhla při příležitosti zahájení vánoční výstavy prezentace nové knihy o našem městě. Jmenuje se “Proměny Rožďalovic 1945–1963”. Autor Viktor Dobrev na základě dostupných pramenů mapuje zdejší historii od sklonku druhé světové války až do počátku 60. let. Kniha je doplněna řadou dobových snímků a dokumentů.

Zároveň byl prezentován dotisk oblíbené knihy Josefa Horáka „Rožďalovice na přelomu století“. První vydání již bylo dávno vyprodáno. Nyní jsou tyto knihy k zakoupení u nás v muzeu.

2018-11-28T21:22:54+00:00 26.11.2018|